Polityka prywatności

Kancelaria Radców Prawnych C&A
B. Anisienia T. Codogni

Spółka partnerska w Katowicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejsza Polityka stanowi informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony kpca.pl (zwanej dalej Stroną).

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych C&A B. Anisienia T. Codogni spółka partnerska z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołaja Kopernika 14/9, 40-064 Katowice, NIP: 9542620867.

[2.] Kontakt z Administratorem jest możliwy:

a. za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@kpca.pl,
b. telefonicznie: (32) 701 45 54.

2.[3.] Administrator będzie przetwarzał Twoje dane:

a. w celach kontaktowych, aby udzielić odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza na stronie lub bezpośrednio na adres e-mail na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia odpowiedzi;

b. w celach technicznych przy użyciu plików cookies, na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony;

c. w celach statystycznych i analitycznych, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie plików cookies do celów analitycznych;

d. w celach marketingowych, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie plików cookies do celów marketingowych;

[e.] w celach związanych z prowadzeniem przez nas profilu firmowego w mediach społecznościowych na zasadach określonych przez właścicieli danego portalu i informowania w nim o wiadomościach dotyczących naszej działalności, co uważamy za nasz prawnie uzasadniony interes;

e.[f.] w celu prowadzenia rekrutacji, w przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracownika kancelarii – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda na przetwarzanie danych osobowych);

f.[g.] w celu zawarcia, wykonania lub rozwiązania umowy, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej lub umowy o pracę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

g.[h.] w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, w szczególności obowiązków ciążących na Administratorze w związku z zatrudnieniem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

h.[i.] w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator może uznać w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3.[4.] Odbiorcami Twoich danych osobowych są:

a. współpracujący z Administratorem adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;

b. podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowo-rachunkowe, pocztowe oraz kurierskie;

c. podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);

[c.] partnerzy reklamowi – jeśli wyraziłeś zgodę na ciasteczka marketingowe;

d. podmioty dostarczające oprogramowanie do analizy ruchu Stronie – jeśli wyraziłeś zgodę na ciasteczka analityczne.

4.[5.] Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

[a.] dane przetwarzane w związku z otrzymanymi przez nas dokumentami aplikacyjnymi w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko pracownika kancelarii – przez okres wskazany przez Administratora jako okres przechowywania danych, nie dłużej jednak niż do momentu wycofania przez kandydata zgody na przetwarzanie danych;

5.[6.] Okres przechowywania danych osobowych jest zależny od celu ich przetwarzania:

a.[b.] dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej lub umowy o pracę – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy;

b.[c.] dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, w szczególności obowiązków ciążących na Administratorze w związku z zatrudnieniem – do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego;

c.[d.] dane przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią – do momentu wygaśnięcia interesów Administratora.

6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

a. prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

b. prawo do przenoszenia danych,

c. prawo wniesienia sprzeciwu,

d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym uprawnienia te mogą być realizowane z poszanowaniem tajemnicy zawodowej radcy prawnego.

d.[e.] prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym w przypadku wypełniania przez Administratora obowiązków prawnych (np. o charakterze podatkowym lub związanych z zatrudnieniem) lub może być dobrowolne, ale niezbędne (np. w przypadku zawarcia i wykonania umowy obsługi prawnej zawartej z Administratorem lub prowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownika kancelarii).

Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe są w jakikolwiek sposób naruszane lub zagrożone naruszeniem oraz w celu skorzystania z nadanych uprawnień skontaktuj się z nami mailowo: biuro@kpca.pl.

8. Gromadzone przez Administratora dane osobowe nie są poddawane profilowaniu. Zapewniamy, iż dane osobowe są przez nas gromadzone w ilości niezbędnej do realizacji określonych celów przetwarzania. Nie są one sprzedawane innym podmiotom, edytowane lub zmieniane. Jednocześnie, gwarantujemy bezpieczeństwo danych osobowych poprzez m.in. stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają ich bezpieczne przetwarzanie, jak również wdrażanie stosownych procedur postępowania na tych danych, również w przypadku ich naruszenia. Ponadto, dokładamy wszelkich starań, aby zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych były możliwie przez nas zminimalizowane.

9. Informacja o ciasteczkach.

a. Na naszej stronie wykorzystujemy ciasteczka (pliki cookies), które są wykorzystywane w celu ułatwienia korzystania z naszej strony, poprawienia jakości usług oraz umożliwienia analizy ruchu i zachowań użytkowników.

b. Ciasteczka dzielą się na stałe (trwałe) i tymczasowe (sesyjne). Stałe są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Tymczasowe są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

c. Wykorzystujemy ciasteczka własne oraz ciasteczka stron trzecich. Ciasteczka własne są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, personalizacji treści, zapisywania preferencji użytkowników oraz analizy statystyk. Ciasteczka stron trzecich są wykorzystywane przez zewnętrzne narzędzia analityczne, reklamowe oraz do integracji z mediami społecznościowymi.

d. Użytkownicy mają prawo kontrolować i ograniczać sposób, w jaki ciasteczka są wykorzystywane na naszej stronie. Większość przeglądarek internetowych umożliwia zarządzanie plikami cookies, w tym blokowanie, ograniczanie lub usuwanie ciasteczek.

e. Wyłączenie lub ograniczenie ciasteczek może wpłynąć na funkcjonalność strony oraz jakość świadczonych usług.

f. Wyłączenie lub ograniczenie ciasteczek może wpłynąć na funkcjonalność strony oraz jakość świadczonych usług.

g. Ciasteczka techniczne są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny. Umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika, obsługę formularzy, zapamiętywanie preferencji oraz zapewnienie bezpieczeństwa strony.

i. Ciasteczka marketingowe pozwalają na personalizację reklam oraz prowadzenie działań remarketingowych, które są dostosowane do zainteresowań i preferencji użytkowników. Służą również do mierzenia skuteczności kampanii reklamowych oraz optymalizacji treści reklamowych.

ii. Ciasteczka analityczne są wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania z witryny przez użytkowników, takich jak liczba odwiedzin, strony odwiedzane, czas spędzony na stronie czy źródło ruchu. Uzyskane dane pomagają w analizie i optymalizacji strony, poprawiając jej funkcjonowanie i dostosowując treści do potrzeb użytkowników.

10. Dlaczego korzystamy z ciasteczek?

a. Ciasteczka (pliki cookies) mogą znacząco wpłynąć na komfort korzystania ze strony internetowej. Pozwalają na dostosowanie wyświetlanych treści do preferencji i zainteresowań użytkownika, co sprawia, że strona staje się bardziej atrakcyjna i użyteczna.

b. Dzięki ciasteczkom strona może zapamiętać wybrane przez użytkownika ustawienia, takie jak język, układ czy kolorystyka, co pozwala na szybsze i wygodniejsze korzystanie z serwisu.

c. Dzięki ciasteczkom strona może śledzić aktywność użytkownika na różnych podstronach, co pozwala na łatwe wracanie do ostatnio odwiedzanych sekcji lub kontynuowanie niedokończonych działań, takich jak wypełnianie formularzy.

d. Ciasteczka mogą być wykorzystane do analizy ruchu i zachowań użytkowników na stronie, co pomaga w optymalizacji jej wydajności oraz dostarczaniu treści o wysokiej jakości.

e. Ciasteczka umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które są dopasowane do zainteresowań i potrzeb użytkownika. Dzięki temu, reklamy są mniej inwazyjne i bardziej adekwatne.

f. Ciasteczka pozwalają na integrację z serwisami społecznościowymi, takimi jak Facebook, Twitter czy Instagram, co umożliwia łatwe udostępnianie treści oraz korzystanie z dodatkowych funkcji, takich jak komentowanie czy polubienia.