Przedmiot działalności

Jaki jest zakres działalności Kancelarii?

Przedmiotem działalności Kancelarii jest:

 • Kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych,
 • Udzielanie porad i opinii prawnych,
 • Reprezentowanie przed Sądami, organami administracji państwowej i urzędami,
 • Sporządzanie pism procesowych, wniosków, pozwów, skarg, zażaleń i odwołań,
 • Sporządzania opinii i projektów umów,
 • Udzielanie bieżących informacji prawnych o aktualnych zmianach w przepisach prawnych i dokonywanie ich wykładni,
 • Prowadzenie mediacji i przygotowywanie propozycji ugodowych,
 • Reprezentowania w toku negocjacji,
 • Windykacja należności, w tym również dochodzenie roszczeń w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (tzw. e-Sądzie).

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:

 • Prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań, rodzinnego i spadkowego,
 • Prawa budowlanego, doradztwa w zakresie umowy o roboty budowlane, realizacji inwestycji,
 • Prawa gospodarczego, w szczególności zakładania rejestracji, przekształcania oraz likwidacji spółek prawa handlowego, obsługi w Krajowym Rejestrze Sądowym, bieżącej obsługi organizacyjno-prawnej,
 • Prawa upadłościowego i naprawczego,
 • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Prawa administracyjnego, w szczególności reprezentowania przed organami administracyjnymi,
 • Postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, w szczególności składania wniosków, w tym również w formie elektronicznej oraz pilotowania toku postępowań komorniczych, składania skarg i powództw przeciwegzekucyjnych,

Zapraszamy do kontaktu