Zespół

Poznaj nasz zespół

Barbara Anisienia
Radca prawny, Partner Kancelarii

Wykształcenie: absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (studia stacjonarne w latach 1992 – 1997), aplikacja sądowa (2003 – 2006 r.); Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

 

Doświadczenie zawodowe: praktyka ogólna, prawo cywilne, prawo budowlane, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo gospodarcze, prawo zamówień publicznych; obsługą podmiotów gospodarczych zajmuje się od maja 1997 r.

 

E-mail:

barbara.anisienia@kpca.pl

Tomasz Codogni
Radca prawny, Partner Kancelarii

Wykształcenie: absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (studia stacjonarne w latach 1998 – 2003), w 2008 r. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (przygotowuje rozprawę doktorską na temat stosowania instytucji Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w Republice Federalnej Niemiec); członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

 

Doświadczenie zawodowe: praktyka ogólna, prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem obrotu międzynarodowego, prawo handlowe, prawo bankowe, prawo gospodarcze; obsługą podmiotów gospodarczych zajmuje się od listopada 2000 r.

 

E-mail:

tomasz.codogni@kpca.pl

Magdalena Leśniewska-Jerzykowska
Prawnik

Wykształcenie: absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (studia w latach 2011 – 2016). W roku 2016 rozpoczęła studia doktoranckie w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

 

Doświadczenie zawodowe: pracę w Kancelarii rozpoczęła w grudniu 2011 roku. Szczególnie zainteresowana zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego z uwzględnieniem prawa spadkowego oraz prawa gospodarczego.

 

E-mail:

magdalena.lesniewska@kpca.pl

Hanna Stojko
Prawnik

Wykształcenie: absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (studia w latach 2009 – 2014). W roku 2014 rozpoczęła studia doktoranckie w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

 

Doświadczenie zawodowe: pracę zawodową rozpoczęła w 2011 roku, z Kancelarią związana od sierpnia 2015 roku. Szczególnie zainteresowana zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego oraz prawa karnego.

 

E-mail:

hanna.stojko@kpca.pl

Karolina Goik
Aplikant radcowski

Wykształcenie: absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (studia w latach 2011 – 2016). W roku 2016 złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na aplikację radcowską i obecnie odbywa szkolenie w ramach aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe: pracę zawodową rozpoczęła w 2015 roku, z Kancelarią jest związana od września 2017 roku. Interesuje się w szczególności prawem cywilnym, prawem gospodarczym oraz ochroną danych osobowych.

 

E-mail:

karolina.goik@kpca.pl

Joanna Kamińska
Administrator biura

Wykształcenie: absolwentka Wydziału Zarządzania w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach (studia licencjackie w latach 2008 – 2012). W roku 2014 ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Handlowej w Sosnowcu na kierunku administracja wymiaru sprawiedliwości.

Odpowiada za całokształt spraw organizacyjnych i administracyjnych Kancelarii.

E-mail:

joanna.kaminska@kpca.pl