Oferta

Kancelaria oferuje:

Proponujemy następujące opcje współpracy:

  • Obsługa sprawowana za pośrednictwem mediów oraz spotkań w siedzibie Kancelarii - rozliczana w oparciu o ustalone wynagrodzenie ryczałtowe,
  • Obsługa sprawowana za pośrednictwem mediów, w siedzibie Kancelarii oraz podczas dyżurów w ustalonym zakresie w siedzibie Klienta - rozliczana w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe lub godzinowe,
  • Obsługa sprawowana przy uwzględnieniu wszystkich wyżej wymienionych możliwości - rozliczana według stawki godzinowej (czas pracy ściśle ewidencjonowany, a ewidencja przekazywana jest wraz z fakturą Klientowi),
  • Zastępstwo procesowe przed sądami i innymi organami na zasadach ustalonych odrębnie dla każdej sprawy,
  • Wynagrodzenie z premią za sukces (success fee).

Dopasujemy się do Twoich potrzeb:

Kancelaria świadczy swoje usługi zarówno za pośrednictwem mediów (telefon, e-mail, fax) jak i w drodze bezpośrednich spotkań w kancelarii lub cyklicznych pobytów w siedzibie Klienta.

Szczegóły są każdorazowo ustalone w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta.

Zapraszamy do kontaktu